פסק דין חדש וחשוב- ניתוק תושבות של תושבת ישראל לאחר שהות של כשלוש שנים בחו"ל:

פורסם פסק דינו החשוב ביותר של בית המשפט המחוזי בעניין ע"מ 19466-01-12 יעל צור אשר קבע כי המערערת הפכה להיות תושבת חוץ במשך השנים 2006-2008 למרות שהייתה הקצרה בחו"ל, וזאת על אף שהמערערת נשלחה לחו"ל מטעם מעסיקה הישראלי ועל אף שהמעסיק הישראלי המשיך לשלם לה את שכרה.

פסק דין זה מהווה עוד חיזוק לטובת הנישומים בדיוניהם מול רשויות המס ומצטרף לעוד פסקי דין חשובים שפורסמו בנדון לאחרונה.

 

ואלה הקביעות החשובות של בית המשפט:

 

 

 

  1. העובדה שהמערערת נשלחה לחו"ל מטעם מעסיקה הישראלי (רילוקישן –relocation) אין בה כשלעצמה לקבוע כי המערערת המשיכה להיות תושבת ישראל.
  2. המשך תשלום השכר על ידי המעסיק הישראלי וניכוי מס על ידו כאילו המערערת המשיכה להיות תושבת ישראל אינו מעיד שהמערערת הינה תושבת ישראל.
  3. העובדה שהמערערת לא התכוונה לעבור לגור בחו"ל לצמיתות אינה מעידה שהמשיכה להיות תושבת ישראל. גם מעבר לחו"ל המוגבל בזמן יכול להוות ניתוק תושבות אם הנישום מבסס מרכז חיים בחו"ל באותה תקופה.
  4.  
  5. המשך ההחזקה בבעלות בדירת המגורים בישראל אינו יוצר כשלעצמו תושבות ישראלית, באם הנישום משכיר את הדירה לצד ג בהסכם ארוך טווח.
  6. למרות כלל הזיקות לישראל הזיקות שלהלן ( שקשרו את המערערת למדינה הזרה (הונג קונג)) היו חזקות יותר: