הקטנת שומת מס לרופא שיניים מ 500,000 ש"ח ל 60,000 ש"ח וסגירת תיק פלילי בחשד להעלמת הכנסות

לרופא שיניים ידוע בארץ הוצאה שומה על ידי רשויות לתשלום מס הכנסה בסכום של 500,000 ₪ בגין הכנסות לא מדווחות לטענתן והוא נחקר בחשד לביצוע עבירה חמורה של העלמת הכנסות. חבות מס של 500,000 ₪ הייתה גוררת גם חיוב מקביל במס ערך מוסף ובביטוח לאומי בסכומים דומים כמעט.

רופא השיניים ערער על השומה שנקבעה לו לבית המשפט המחוזי והוא הכחיש את כלל החשדות נגדו. לאחר כשנתיים של דיונים בבתי המשפט ובמסדרונות רשות המס חתם השבוע,  עורך דין ורואה חשבון טארק בשיר שיצג את הנישום בבית המשפט ומול רשות המס, על הסדר כופר במסגרתו נסגרו כלל האישומים נגד רופא השיניים תמורת תשלום כופר מס בסך של 10,000 ₪ בלבד.

כמו כן, נחתם הסדר מול רשות המס להפחתת השומה מסכום של 500,000 ₪ לסכום סופי של 60,000.

עו"ד באשיר מסר בתגובה כי "האמנו בצדקתו של מרשנו לאורך כל הדרך ואנו שמחים שכלל הסוגיות והאישומים נסגרו בחבות מס כוללת של 60,000 ₪ וללא עונש – הסדר שיאפשר למרשנו להמשיך בחייו ועסקיו ללא הסבת נזק בלתי הפיך לו".

עו"ד בשיר מדגיש גם כי אילו החלטת מס הכנסה הייתה מתקבלת אז מרשנו היה נדרש לשלם מע"מ וביטוח לאומי בסכומים זהים כמעט – דבר שהיה ממיט עליו אסון כלכלי. צמצום חבות המס לסכום כולל של 60,000 שכולל ריבית מנע את הסיכון לחיוב כזה.

כתובתנו :

מגדל בסר 3 קומה 35
בני ברק רחוב כנרת 5

טל:03-6055391
פקס: 03-6091229

7 + 6 =