סגירת תיק פלילי בחשד לקבלת חשבוניות פיקטיביות בגין רכישת סולר

סגירת חקירה פלילית נגד לקוח שייצגנו.

לקוח שמנהל חברה הסעות גדולה פנה אלינו לאחר שנחקר בחשד לקבלת חשבוניות פיקטיביות לרכישת סולר ולאחר שקיבל שומות גבוהות  שביטלו את המע"מ תשומות שדרש בגין רכישת הסולר ואת החזרי הבלו על הסולר.

לאחר דיונים שניהל עורך דין ורואה חשבון טארק בשיר מול רשות מע"מ והצגת עמדתנו החליטה רשות המס לסגור את החקירה הפלילית נגד לקוח משרדנו.

החלטה לביטול תיק פלילי16122017

כתובתנו :

מגדל בסר 3 קומה 35
בני ברק רחוב כנרת 5

טל:03-6055391
פקס: 03-6091229

4 + 1 =