עידכון 6/2016

אושרה אמנת מס חדשה עם גרמניה

האמנה נוגעת במספר נקודות ומשנה בצורה ניכרת את המס לגבי ישראלים (יחידים כחברות) שמפיקים הכנסות מגרמניה או גרמנים (יחידים כחברות) שמפיקים הכנסות מישראל

האמנה החדשה כוללת מספר שינויים והוראות וביניהן חילופי המידע בין המדינות והוראות הניכוי מס במקור:

כך למשל נקבע כי:

  • חברה ישראלית או גרמנית תנכה מסכומי דיבידנד שמשולמים לתושב המדינה האחרת מס בשיעור של 10% (במקום 25%) או בשיעור של 5% אם הדיבידנד מחולק לחברה שמחזיקה מעל ל-10% במניות החברה המחלקת.
  • מתמלוגים -אין לנכות מס במקור במדינה ממנה מתבצעת התשלום.
  • מסכומי ריבית שמשולמים לתושב המדינה השניה יש לנכות מס במקור בשיעור של 5% או בשיעור נמוך יותר אם נקבעבדין הפנימי של כל מדינה (בשים לב שלעיתים בדין הגרמני אין לנכות מס במקור מריבית לזרים -לרבות ישראלים)

 

מומלץ לכל מי שיש לו קשר לגרמניה (כגון, השקעות, מגורים, הכנסות) בגרמניה לבדוק את השלכות השינויים הצפויים בהקדם האפשרי וזאת בשים לב שהאמנה החדשה תחל כבר בשנת 2017 ויש להיערך לכך בהקדם האפשרי.

לתיאום פגישה פנה אלינו במספר 036121919 או בנייד 0528176868

בכבוד רב,

טארק בשיר- עו"ד ורו"ח

שותף