החזר מס שבח בסכום של 150,000 ש"ח ללקוחה שלנו

החזר מס שבח בסכום של 150,000 ש"ח ללקוחה שלנו

החזר מס שבח בסכום של 150,000 ש"ח ללקוחה שלנו לקוחה שלנו פנתה אלינו לפני כשלושה חודשים וציינה שהיא מכרה לפני 4 שנים, ביחד עם שותף שלה, נכס במקרקעין שהיא ירשה ושילמה מס שבח בסך של 900 אלף ש"ח. נציין, כי המוכרת יוצגה על ידי עורך דין ורואה חשבון. לאחר בדיקה שלנו...

השקעה בנדל"ן אמריקאי דרך חברות LLC – תוצאות מס קשות בפתח!

ישראלים רבים משקיעים בנדל"ן אמריקאי דרך חברות LLC. תופעה זו גם נפוצה בין ישראלים אשר גרו תקופה מסויימת בארה"ב. אנו נתקלים חדשות לבקרים במשקיעים כאלה שאינם לוקחים בחשבון את תוצאות המס הקשות בישראל העלולות להיות כרוכות בהשקעה דרך כלי זה. בדין האמריקאי השקעה...

עלייה מדרגה במאבק בהון ובהכנסות לא מדווחות לרשויות המס

עלייה מדרגה במאבק בהון ובהכנסות לא מדווחות לרשויות המס   הכנסת אישרה כי עבירות מס יוכרו כעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון החוק יאפשר חילוט רכוש שנצבר כתוצאה מהעלמת מס וכן עונשי מאסר ממושכים יותר מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק איסור הלבנת הון,...

השכרת 28 נכסי מקרקעין סווגה כהכנסה פסיבית ולא כהכנסה עסקית

המערערים ירשו 28 נכסי מקרקעין מאביהם מתוכם 24 דירות מגורים שחֵלקן   מושכרות למגורים והיתרה כמשרדים. המערערים דיווחו על דמי השכירות כהכנסה פסיבית ודרשו שיעור מס מופחת (10%) לפי סעיף 122 לפקודה לגבי השכרת דירות המגורים. פקיד השומה טען כי השכרת 28 נכסים מקרקעין בהיקפים...

האם חישוב לינארי חל על מכירה של דירת מגורים מזכה לקרוב בתמורה בשנים 2014-2017

האם החישוב הלינארי חל על מכירה בתמורה לקרוב בשנים 2014 – 2017?. החישוב הלינארי הוגבל בשנים 2014-2017 לשתי דירות בלבד ולא הוחל על מכירה לקרוב בתמורה או ללא תמורה. היינו, על פי לשון החוק אין לכאורה תחולה לחישוב הלינארי בשנים 2014-2017  על מכירה לקרוב בתמורה!. יחד...