חברה אשר מחזיקה בקנין אינה איגוד דמקרקעין

האם חברה אשר מחזיקה בקניון/מרכז מסחרי מהווה איגוד מקרקעין לצורך סעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין כך שרכישת מניות באותה חברה חייבת במס רכישה? האם הקצאת מניות למשקיע חדש בחברה אשר מביאה לדילול מלא של בעל המניות הנוכחי מהווה "הקצאה " לצורך סעיף 1 גם אם כספי ההשקעה...
גביית חובות מע"מ ממנהל חברה, משותף או בעל שליטה בה

גביית חובות מע"מ ממנהל חברה, משותף או בעל שליטה בה

בית המשפט המחוזי בבאר שבע פרסם את פסק דינו בעניין ע"מ 4155-01-13 בוארון והתיר לרשות המס לגבות חוב מע"מ סופי של החברה ממנהלה ובעל שליטה בחברה אשר צברה חובות מס גבוהים וזאת על פי סעיף 106ב לחוק מע"מ. סעיף זה מטיל חובות מע"מ שנבעו מהתחמקות ממס על ידי...
האם אפשר לגבות חובות מס של אחד מבני הזוג מהבן זוג השני?.

האם אפשר לגבות חובות מס של אחד מבני הזוג מהבן זוג השני?.

בשאלה זו דן בית המשפט השלום בעניין ה"פ 4932-06-13 לוי. המדובר בחוב מס של הבעל שנוצר כתוצאה ממכירת זכויותיו בחברה פלונית. גב לוי החזיקה רק במניה אחת בחברה- כפי שהיה נהוג ומתחייב מפקודת החברות הישנה. בית המשפט קבע כי: 1. האשה הינה בעלת מחצית מהזכויות בחברה ועל כן...
מיסוי חברות הארנק (חברות שמשמשות בכירים למתן שירותי ניהול לחברות אחרות)

מיסוי חברות הארנק (חברות שמשמשות בכירים למתן שירותי ניהול לחברות אחרות)

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין קרן תל אביב לפיתוח שדן בשאלה האם תשלומים שמשלמת חברה למנכ"ל שלה באמצעות חברת ארנק שנשלטת על ידו מהווה "שכר" בפועל או דמי ניהול? היינו, האם יש להשקיף את חברת הארנק שנשלטת על ידי המנכ"ל ולראות בבעל...