תיקוני חקיקה לחיזוק המלחמה באי דיווח על הכנסות בישראל ומחוץ לישראל

שורת תיקוני חקיקה שמקדמת רשות המס לצורך חיזוק מלחמתה בהכנסות לא מדווחות בישראל ובחו"ל: ועדות הכנסה אישרה כי (החקיקה מחייבת גם אישור מליאת הכנסת): תושבים שעזבו את המדינה: יחיד הטוען שהוא גר בחו"ל וכי אינו נחשבכבר לתושב ישראלי לצרכי מס אך שהה בישראל בשנת מס...