השקעות של צרפתים בישראל

השקעות של צרפתים בישראל

השקעות של תושבי צרפת בישראל – היבטי המיסוי הישראלי ואמנת המס עם צרפת*   במאמר זה נתייחס לשיקולי המס אשר חלים על השקעות בישראל של יחיד או חברה תושבי צרפת, לרבות צרפתים שעלו לישראל או ישראלים שעברו לגור בצרפת, וזאת במקרים בהם ההכנסה נובעת מהנכסים שלהלן: (1)...