מיסוי ממציאים, מדענים ומכירת פטנטים

מיסוי ממציאים, מדענים ומכירת פטנטים

האם מדען אשר פיתח אמצאה/ידע (גם אם לא נרשמו כפטנט) ומעביר את זכויותיו לחברה שתמשיך את הפיתוח של הידע תמורת זכויות במכירות חייב במס כרווח הון (25% מס) או שמא כהכנסה פירותית רגילה החייבת במס רגיל עם תקרה של 40% (לפי סעיף 2(9) לפקודה)? בשאלה זו דן בית המשפט בעניין...