הסכם ממון בין בני זוג מאפשר לבני הזוג לא להיחשב כמוכר אחד לצורך קבלת הפטור במס שבח למכירת דירות מגורים

פורסם פסק דינו התקדימי של בית המשפט העליון בעניין שלמי: כידוע חוק מיסוי מקרקעין מעניק הטבות מס לדירות מגורים לפי מספר הדירות שמחזיק "התא המשפחתי" ולעניין זה נחשבים בני הזוג כמוכר אחד. נשאלת השאלה האם בני זוג רשאיים לסתור חזקה זו? והאם יש מקרים בהם בני הזוג...