עלייה מדרגה במאבק בהון ובהכנסות לא מדווחות לרשויות המס

עלייה מדרגה במאבק בהון ובהכנסות לא מדווחות לרשויות המס   הכנסת אישרה כי עבירות מס יוכרו כעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון החוק יאפשר חילוט רכוש שנצבר כתוצאה מהעלמת מס וכן עונשי מאסר ממושכים יותר מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק איסור הלבנת הון,...

תיקוני חקיקה לחיזוק המלחמה באי דיווח על הכנסות בישראל ומחוץ לישראל

שורת תיקוני חקיקה שמקדמת רשות המס לצורך חיזוק מלחמתה בהכנסות לא מדווחות בישראל ובחו"ל: ועדות הכנסה אישרה כי (החקיקה מחייבת גם אישור מליאת הכנסת): תושבים שעזבו את המדינה: יחיד הטוען שהוא גר בחו"ל וכי אינו נחשבכבר לתושב ישראלי לצרכי מס אך שהה בישראל בשנת מס...