נוהל גילוי מרצון החדש

נוהל גילוי מרצון החדש

נוהל הגילוי מרצון החדש על הכנסות ו/או חשבנות בנקאיים לא מדווחים   רשות המסים פרסמה לאחרונה נוהל חדש לגילוי מרצון שכולל שלושה מסלולים. הליך זה מאפשר לאנשים לשלם את המס המגיע מהם ולקבל בתמורה מחיקה של האחריות הפלילית ואפשרות להכניס את הכספים הלא מדווחים למעגל...