סגירת תיק פלילי בחשד לקבלת חשבוניות פיקטיביות בגין רכישת סולר סגירת חקירה פלילית נגד לקוח שייצגנו. לקוח שמנהל חברה הסעות גדולה פנה אלינו לאחר שנחקר בחשד לקבלת חשבוניות פיקטיביות לרכישת סולר ולאחר שקיבל שומות גבוהות  שביטלו את המע"מ תשומות שדרש בגין רכישת הסולר ואת...