מסוי מקרקעין ומס שבח

החזרי מס שבח

יצוג מוכרים ורוכשים בעסקאות מקרקעין

תכנוני מס בעסקאות מקרקעין

חישובי מס שבח שעלולים לחול על העסקה

יצוג יזמים ומוכרים בעסקאות קומבינציה (מסים)

ליווי עורכי דין בעסקאות מקרקעין (הכנת תחשיבי מס ומש"ח עבורם)

יצוג בפני מסוי מקרקעין ובפני בתי משפט

יצוג יזמים ודיירים בעסקאות תמ"א 38