פורסם פסק דינו התקדימי של בית המשפט העליון בעניין שלמי:

כידוע חוק מיסוי מקרקעין מעניק הטבות מס לדירות מגורים לפי מספר הדירות שמחזיק "התא המשפחתי" ולעניין זה נחשבים בני הזוג כמוכר אחד.

נשאלת השאלה האם בני זוג רשאיים לסתור חזקה זו? והאם יש מקרים בהם בני הזוג רשאיים לטעון שאין לספור ביחד דירות מגורים שמוחזקות על ידי שניהם?!?

בית-המשפט העליון השיב בחיוב על שאלה זו בפסיקה תקדימית. בית המשפט קבע כי החזקה הקבועה בסעיף 49(ב) לחוק מיסוי מקרקעין היא אכן חזקה שבני הזוג עשויים לסתור אותה וזאת למשל באם בני הזוג חתמו על הסכם יחסי ממון אמיתי שיושם על ידם בפועל .

פסיקה זו קובעת הלכה חשובה ביותר בעיקר לאחר התיקון האחרון בחוק מסוי מקרקעין אשר צמצם את הפטורים לדירות מגורים לגבי דירת מגורים אחת ויחידה.

הסכמי ממון כאלה יש לבצע בזהירות הראויה ובהתאם להחיות שנקבעו בפסק הדין