הסברים לטופס 1348 החדש  – ניתוק תושבות לצרכי מס

רקע:

רשות המסים פרסמה לאחרונה טופס 1348 (טופס ניתוק תושבות לצרכי מס) שיש להגישו בעקבות תיקון 223 לפקודת מס הכנסה על ידי ישראלים שעשו הגירה או רילוקיישן לחו”ל וטוענים לניתוק התושבות שלהם לצרכי מס מישראל בשנת 2017.
טופס 3148 החדש הוא המשך לתיקון 223 לפקודת מס הכנסה שחייב לראשונה ישראלים אשר עושים הגירה או רילוקיישן לחו”ל להגיש דיווח מיוחד לרשויות המס בעקבות הגירתם לחו”ל- וזאת אם מהתקיים אחד משני התנאים שיפורטו להלן.

על מי חלה חובת הגשת הדוח לפי תיקון 223 לפקודה?:

ישראלי שהגיר או עושה רילוקיישן לחו”ל יהיה חייב להגיש את הדו”ח לפי תיקון 223 באם בשנת 2016 ו/או שנת 2017 וזאת באם מתקיים אחד משני אלה:
א. הוא שהה במהלך שנת 2016 או שנת 2017 יותר מ 183 בישראל או
ב. הוא שהה בישראל במהלך השנה יותר מ 30 ימים ויותר מ 425 במהלך שלוש שנים.

דוגמא:

טופס 1348 מס הכנסה
יוסי עשה רילוקיישן לחו”ל את המדינה בחודש נובמבר 2015. הוא שהה במהלך שנת 2016 יותר מ 183 ימים ובמהלך שנת 2017 שהה בישראל 31 ימים.
במקרה זה יוסי יהיה חייב להגיש הדוח בעקבות תיקון 223 לפקודה לגבי שנת 2016 וזאת מאחר והוא הוא היה בישראל מעל ל 183 ימים. את הדוח לשנת 2016 היה יוסי חייב להגיש עד לחודש מאי 2017 וככל שלא הוגש על ידו בזמן הוא חייב להגישו לאלתר.
יושם אל לב, שיוסי חייב להגיש את הדוח לפי תיקון 223 לפקודה ללא הטופס החדש (טופס 1348). טופס זה חל רק לגבי שנת 2017 והלאה. לגבי שנת 2016 יוגש רק הדוח המילולי (שכולל פרק עובדתי ומשפטי) בצירוף אסמכתאות תומכות בטענות.
גם לגבי שנת 2017 יהיה יוסי חייב להגיש הדוח לפי תיקון 223 לפקודה וזאת מאחר והוא מקיים את הלופה השניה (שהיה בשנת 2017 מעל ל 30 ימים ומעל 425 ימים בשנים 2015-2017). את הדוח לגבי שנת 2017 יש להגיש עד חודש מאי 2018 (בעוד כמה חודשים בלבד).
יושם אל לב, שיוסי חייב להגיש את הדוח לפי תיקון 223 לפקודה  לגבי שנת 2017 עם הטופס החדש (טופס 1348). את הטופס הזה יש להגיש ביחד עם דוח המילולי (שכולל פרק עובדתי ומשפטי) בצירוף אסמכתאות תומכות בטענות. יתרה מכך, רשות המס מציינת שטופס 1348 הוא נספח לטופס 1301 (דוח הכנסות רגיל). היינו, לדעת רשות המס  הטופס החדש הוא רק נספח וכי מי שעשה הגירה או רילוקיישן  לחו”ל  חייב להגיש גם דוח על הכנסותיו (דוח 1301 השנתי)! – ראה התייחסות למלכודת הזו להלן.

המלכודת ! – הגשת דוח שנתי רגיל -דוח 1301:

רשות המסים דורשת מאנשים להגיש טופס 1348 לניתוק התושבות לצרכי מס לשנת 2017 כנספח לדוח האישי הרגיל לאותה שנה (דוח שנתי- דוח 1301). דרישה זו בפועל תחייב הגשת דוח שנתי 1301 לשנת 2017 עבור מי שהיגר לחו”ל דבר “שיכניס” את המהגר למערכת הממוחשבת של רשות המס, יגדיל את הסיכונים של אותו אדם, את רמת הפיקוח , את המחוייבות כלפי רשות המסים ואף הסיכון לקבל דרישות בעתיד מרשות המס להגשת דוחות מלאים לשנת 2017 ואף לשנים לאחר מכן.
על כן, בטרם יוגש הדוח במתכונת החדשה לגבי שנת 2017 כפי דורשת רשות המסים מומלץ לפנות אלינו ובהקדם.

להורדת טופס 1348 לחץ כאן

טארק בשיר- עורך דין ורואה חשבון- שותף- מומחה למסוי בינלאומי, הגירה ורילוקיישן.
אלינור עיני, רואת חשבון.

כתובתנו :

מגדל בסר 3 קומה 35
בני ברק רחוב כנרת 5

טל:03-6055391
פקס: 03-6091229

8 + 1 =