על פי תיקון 223 לפקודה החל משנה זו, כל אדם שטוען שהוא ניתק את התושבות שלו לצרכי מס חייב להגיש עד אפריל השנה דוח מיוחד בעניין זה, וזאת בהתקיים מספר תנאים שנקבעו בחוק. תיק זה חייב להיות מלא ומבוסס היטב, חייב לכלול כלל העובדות הרלוונטיות לקביעת התושבות שלך לצרכי מס, כלל המסמכים שתומכים בטענת ניתוק תושבות ונימוקים משפטיים מבוססים – לחץ כאן להסבר מלא על התיקון החדש .

הכנו עבורך תרשים זרימה לבדיקת חובתך להגשת דוח ניתוק תושבות לצרכי מס לשנת 2016  בניסיון לפשט את הליך קבלת החלטה לגבי הגשת דוח ניתוק תושבות לצרכי מס לשנת 2016 לפי תיקון 223 לפקודת מס הכנסה.

לעיון בתרשים לחץ כאן