ישראלים רבים משקיעים בנדל"ן אמריקאי דרך חברות LLC. תופעה זו גם נפוצה בין ישראלים אשר גרו תקופה מסויימת בארה"ב. אנו נתקלים חדשות לבקרים במשקיעים כאלה שאינם לוקחים בחשבון את תוצאות המס הקשות בישראל העלולות להיות כרוכות בהשקעה דרך כלי זה.

בדין האמריקאי השקעה דרך חברת LLC עשויה להיות כרוכה בתוצאות מבורכות כגון אחריות משפטית נפרדת של החברה השונה מאחריותם של בעלי מניותיה (המשקיעים) ותוצאות מס יעילות. אך אותם משקיעים שוכחים לבדוק אם אותו כלי מתאים להם גם בישראל ובעיקר מבחינת שיקולי המס.

מבחינת האחריות המשפטית הנפרדת אכן הדין הישראלי יכבד את העובדה שהחברה האמריקאית ה LLC היא ישות משפטית נפרדת ולפי כלל המשפט הבינלאומי הפרטי יחולו ככלל דיני החברות האמריקאים על אותה חברה.

ברם, לגבי דיני המס בישראל התוצאה עלולה להיות מאד בעייתית ומחייבת פתרון מוקדם ככל האפשר. המשקיע בנדל"ן אמריקאי צריך לשים לב לכמה מהבעיות שיוצרת השקעה כזו שהעיקריות ביניהן הן כלהלן:

(1)    רשות המס הוציאה חוזר בעבר מטעמה לפיו נקבע כי הכלל הוא שחברה LLC תיחשב כחברה לכל דבר ועניין וזאת גם אם היא נחשבת כחברה שקופה לצרכי מס בארה"ב והכנסותיה דווחו בארה"ב כהכנסותיהם של בעלי מניותיה. לקביעה כזו יש מספר השלכות כלהלן.

(2)    אם חברת הLLC  נחשבת כחברה נפרדת בישראל לכל דבר ועניין אז אותה חברה עלולה להיחשב כחברה ישראלית לצרכי מס באם היא מנוהלת ונשלטת מישראל. המשמעות היא שהחברה עצמה צריכה להגיש דוחות מס ולשלם מס חברות בישראל כנדרש בשיעור של 24%.
יתרה מכך, במקרה כזה המס האמריקאי ששולם בשם בעלי המניות עלולה לא להיות מקוזז כנגד המס הישראלי שחל על החברה!. היינו, יוטל כפל מס.

(3)    לא זו אף זו, אם החברה נחשבת כחברה נפרדת אז כשהיא תחלק את רווחיה בעתיד לבעלי המניות יחשבו הרווחים כהכנסת דיבידנד עצמאית בידי בעלי המניות החייבים בשיעור מס של 30%!. המס האמריקאי ששולם בעבר עלול לא להיות מקוזז כנגד המס הישראלי. ושוב פעם חשיפה לכפל מס קשה (ואף יותר מכך)

לכלל הסעיות לעיל קיימים פתרונות שניתן ליישם. על כן, במידה והשקעת בחברת LLC או מתכנן לבצע השקעה כזו הינך מוזמן ליצור קשר לקביעת פגישה לא מחייבת לבדיקת הסוגיה.

בטלפון 03-6055391  או בנייד 0528176868

 

  • הכותב טארק בשיר – עו"ד ורו"ח. מומחה למסוי בינלאומי ורילוקיישן.