תושב חוזר אשר נוכה ממנו מס בישראל על סך של כ 3 מיליון ש”ח פנה אלינו לטיפול. ניתחנו את המצב ואת אמנת המס בין המדינה בר גר התושב עד לחזרתו והגענו לכלל מסקנה שהתושב אינו חייב באותו מס. עורך דין ורואה חשבון פנה בשם הלקוח לרשות המס בישראל ולאחר מאמצים כבירים נחתם הסכם להחזרת כלל הסכום ששולם.