פסק-הדין חשוב מאד לעניין מכירת זכויות בפטנטים וקניין רוחני על ידי הממציא – פס"ד בעניין אבי בן דוד:

המערער התחיל לפַתח תוכנה המיועדת לביצוע פעולות מסחר בשוק ההון באמצעות אלגוריתם ממוחשב הפועל ללא התערבות אדם. סמוך לכך מכר 44% מהזכויות במערכת לידי אדם אחר.

המערער דיווח על הרווח מהעסקה כעל הכנסה הונית החייבת במס בשיעור 20%/25%. פקיד-שומה תל-אביב טען כי הכנסתו של המערער מעסקה זו חייבת במס הכנסה כהכנסה רגילה מעסק החייבת בשיעורי מס רגילים, או לפי סעיף 2(9) לפקודה החייבת במס בשיעור של 40% ("פטנט וזכות יוצרים"). מכאן הערעור.

בית-המשפט המחוזי בתל-אביב קבע כי למרות לשונו הרחבה של סעיף 2(9) לפקודה יש לצמצם אותו. לדעת בית המשפט יש לאמֵץ את המסקנה לפיה אדם שיָצר קניין רוחני, השתמש בו (או התכוון לעשות כך) כנכס קבוע בעיסוקיו, ולאחר מכן מכר אותו, יחויב במס לפי חלק ה לפקודה היינו כרווח הון בשיעור של 25% ולא כרווח לפי 9(2) לפקודה שמטיל מס גבוה.