האם מדען אשר פיתח אמצאה/ידע (גם אם לא נרשמו כפטנט) ומעביר את זכויותיו לחברה שתמשיך את הפיתוח של הידע תמורת זכויות במכירות חייב במס כרווח הון (25% מס) או שמא כהכנסה פירותית רגילה החייבת במס רגיל עם תקרה של 40% (לפי סעיף 2(9) לפקודה)?

בשאלה זו דן בית המשפט בעניין ע"מ 41410-12-10 יודעים וקבע כי:

מכירת הידע/אמצאה הלא מוגמרים (שמחייבים עוד פיתוח) לחברה תמורת אחוז מסויים מהמכירות בעתיד היא מכירה שמגלמת בתוכה גם הכנסה פירותית וגם הכנסה הונית. אך חיוב המס של שני המרכיבים הללו הוא לפי סעיף 2(9) לפקודה כהכנסה פירותית עם תקרה של 40% מס מהרווח.

נציין כי פסק הדין עמום ביותר, אינו החלטי ואינו ברור לגבי המקרים שלהלן:

  1. מכירת ידע/אמצאה מוגמרים– האם מכירת ידע/אמצאה מוגמרים שאינם מחייבים פיתוח נוסף הינה מכירה הונית או פירותית?
  2. האם מכירת האמצאה בתמורה לסכום קצוב ולא כאחוז מהמכירות הינה מכירה הונית?
  3. האם מכירת אמצאה בתמורה לסכום קצוב ולאחוז מהמכירות מאפשרת טענה לפיה שלגבי הסכום הקצוב המדובר ברווח הון החייב במס בשיעור של 25%-20%.

בכלל המקרים הללו מותיר פסק הדין לדעתנו פתח לטעון שהמדובר בהכנסה הונית החייבת במס מופחת ולא במכירת הכפופה לסעיף 2(9) לפקודה.