השכרת 28 נכסי מקרקעין סווגה כהכנסה פסיבית ולא כהכנסה עסקית

המערערים ירשו 28 נכסי מקרקעין מאביהם מתוכם 24 דירות מגורים שחֵלקן   מושכרות למגורים והיתרה כמשרדים. המערערים דיווחו על דמי השכירות כהכנסה פסיבית ודרשו שיעור מס מופחת (10%) לפי סעיף 122 לפקודה לגבי השכרת דירות המגורים. פקיד השומה טען כי השכרת 28 נכסים מקרקעין בהיקפים...
גילוי מרצון, כופר מס ומה שביניהם!  – תזכורת בעקבות הליך הגילוי מרצון החדש ובעקבות מסירת דרישות דיווח לרשות המס לעשרות אלפי ישראלים

גילוי מרצון, כופר מס ומה שביניהם! – תזכורת בעקבות הליך הגילוי מרצון החדש ובעקבות מסירת דרישות דיווח לרשות המס לעשרות אלפי ישראלים

לאחרונה אנו עדים לגל של שכלול והחמרת האמצעים בהם נוקטת רשות המס לקבלת מידע על הכנסות לא מדווחות. בימים האחרונים שלחה רשות המס לעשרות אלפי ישראלים דרישות דיווח, הצהרות הון ו/או פתיחת תיקים (הצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל) על סמך נתונים כלשהם אשר העלו חשש לקיומם...