האם חישוב לינארי חל על מכירה של דירת מגורים מזכה לקרוב בתמורה בשנים 2014-2017

האם החישוב הלינארי חל על מכירה בתמורה לקרוב בשנים 2014 – 2017?. החישוב הלינארי הוגבל בשנים 2014-2017 לשתי דירות בלבד ולא הוחל על מכירה לקרוב בתמורה או ללא תמורה. היינו, על פי לשון החוק אין לכאורה תחולה לחישוב הלינארי בשנים 2014-2017  על מכירה לקרוב בתמורה!. יחד...
גילוי מרצון, כופר מס ומה שביניהם!  – תזכורת בעקבות הליך הגילוי מרצון החדש ובעקבות מסירת דרישות דיווח לרשות המס לעשרות אלפי ישראלים

גילוי מרצון, כופר מס ומה שביניהם! – תזכורת בעקבות הליך הגילוי מרצון החדש ובעקבות מסירת דרישות דיווח לרשות המס לעשרות אלפי ישראלים

לאחרונה אנו עדים לגל של שכלול והחמרת האמצעים בהם נוקטת רשות המס לקבלת מידע על הכנסות לא מדווחות. בימים האחרונים שלחה רשות המס לעשרות אלפי ישראלים דרישות דיווח, הצהרות הון ו/או פתיחת תיקים (הצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל) על סמך נתונים כלשהם אשר העלו חשש לקיומם...

הסכם ממון בין בני זוג מאפשר לבני הזוג לא להיחשב כמוכר אחד לצורך קבלת הפטור במס שבח למכירת דירות מגורים

פורסם פסק דינו התקדימי של בית המשפט העליון בעניין שלמי: כידוע חוק מיסוי מקרקעין מעניק הטבות מס לדירות מגורים לפי מספר הדירות שמחזיק "התא המשפחתי" ולעניין זה נחשבים בני הזוג כמוכר אחד. נשאלת השאלה האם בני זוג רשאיים לסתור חזקה זו? והאם יש מקרים בהם בני הזוג...

לצורך הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים נחשבת התקופה בה הוחזקה הדירה על ידי המוכר בדיירות מוגנת כבעלות בדירה

רשות המס פירסמה החטלת מסוי מטעמה  3591/14 לפיה לצורך תחולת הפטור ממס שבח לדירת מגורים תיחשב התקופה בה הוחזקה הדירה על ידי המוכר בדיירות מוגנת עובר למכירה כתקופת אחזקה בדירה לעניין מניין התקופה של 18 חודשים בדירה – שמהווה תנאי סף לתחולת הפטור.   לפיכך רכישת הבעלות...